ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ15/12/2023

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е създаден на основание чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения...
Business Policy

Business Policy

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД, Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ,СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОНДАЖНА...
GEOPS among World’s Top Drilling Companies

GEOPS among World’s Top Drilling Companies

GEOPS among the Global leaders in Drilling industry “Coring Magazine”, a renowned international magazine specialized in drilling industry has recently published interesting statistical report featuring key facts and numbers about drilled meters worldwide...