GEOPS in the Media 

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Информация относно условията и реда за подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН Каналът за вътрешно подаване на сигнали за нарушения е създаден на основание чл.13, ал.1 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения...

Business Policy

Business Policy

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕОПС-БОЛКАН ДРИЛИНГ СЕРВИСИС ЕООД, Е СВЪРЗАНА С ВИЗИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ГЕОЛОЖКА ДЕЙНОСТ,СОНДАЖНА ДЕЙНОСТ. РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОНДАЖНА...

GEOPS among World’s Top Drilling Companies

GEOPS among World’s Top Drilling Companies

GEOPS among the Global leaders in Drilling industry"Coring Magazine", a renowned international magazine specialized in drilling industry has recently published interesting statistical report featuring key facts and numbers about drilled meters worldwide as well as...

GEOPS: A Leader In Exploration

GEOPS: A Leader In Exploration

No unachievable projects for us from a technical perspective Vasil Andreev, Founder, Owner and CEO of GEOPS Balkan Drilling Services, spoke in an interview for CorD about Company's success in Serbia and other markets "Over the 15 years that GEOPS has been operating in...

GEOPS Sponsors International Marathon Race

GEOPS Sponsors International Marathon Race

GEOPS Sponsors International Marathon RaceInternational ultramarathon “K3 Ultra” took place in the southernmost city of Bulgaria – Zlatograd, and our Company proudly supported this positive event. GEOPS keeps its tradition of supporting positive events that contribute...

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ „ГЕОПС – Болкан Дрилинг Сървисис“ ЕООД (Дружеството), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 115827779, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Захария“ № 105, web:...

Contact Us

web mail server

Business Policy

GDPR Policy

staff only

 GEOPS among global leaders in drilling